Trygghetslarm

Du som snabbt behöver hjälp av
vårdpersonal kan få trygghetslarm.

När du larmar kommer personal från
hemtjänsten eller nattpatrullen och
hjälper dig.

En bistånds-handläggare beslutar om du
kan få trygghetslarm.

Sidan uppdaterad: 2016-10-05