Ekonomiskt bistånd

Ibland kan en familj eller en person
inte försörja sig själv.
Det kan betyda
att man inte kan köpa mat,
betala räkningar eller hyra.

Då kan kommunen
ge dig ekonomiskt bistånd.
Det kan även kallas socialbidrag
eller försörjningsstöd.

Kontakt
Vill du veta mer kan du kontakta
individ- och familje-omsorgen på 
telefon 054- 51 51 85 
måndag till fredag klockan 08.30 - 16.00.

Sidan uppdaterad: 2016-10-05