Nu satsar vi på solcellspaneler

25 mars 2021

Vi ställer om till förnybar energiförsörjning och väljer att satsa på energieffektivisering inom befintlig infrastruktur. Ett principbeslut har tagits att investera i solcellspaneler på alla nya byggnader där det finns bra förutsättningar för solenergi och där takbeklädnad byts ut. Först ut är byggnaderna som ingår i kommunens pågående skolprojekt.

Vy över Annebergs förskola där arbetet pågår med att färdigställa taket och lägga solcellspaneler.

Miljön i fokus mot ett hållbart Hammarö

Beslutet innebär att Hammarö kommer göra större installationer av solcellspaneler i pågående skolprojekt och där det finns bra förutsättningar för många soltimmar. Först ut är Götetorpsskolan, Annebergs förskola, Mörmoskogens förskola och Hammarlunden F6 som samtliga ingår i byggprojektet med att bygga och rusta upp nya skolor och förskolor på Hammarö.

- Att investera i solceller och förnyelsebar energi är helt i linje med att skapa ett mer hållbart Hammarö och bidra till FN:s globala hållbarhetsmål utifrån Agenda 2030, säger Lars Elfstrand, chef serviceförvaltningen.


Foto: Från vänster, Thomas Bäckman ordförande servicenämnden (s), Lars Elfstrand chef serviceförvaltningen.

Serviceförvaltningen vid Hammarö kommun ser detta som en naturlig del av att utveckla fastighetsdriften och att göra kommunen mer oberoende av köpt energi. Investeringen skapar en bättre ekonomi för driften av fastigheter vilket gör att kommunen långsiktigt hushåller med skatteintäkter.

-Detta är ett riktigt vinnarkoncept, dels för klimatet, dels för driftsekonomin vilket gynnar skattebetalarna, säger Thomas Bäckman, ordförande i servicenämnden.

Framtidsmålet är en tydlig ökning av förnyelsebarenergi

I oktober 2020 pekade servicenämnden ut nio målområden utifrån Agenda 2030 direkt kopplade till verksamheten. Målen har för avsikt att leda verksamheten in i framtiden till att bli mer hållbar utifrån ett globalt miljöperspektiv. Målområde 7 innebär att serviceförvaltningen ställer om till förnybar energiförsörjning och fokuserar på energieffektiviseringen inom befintlig infrastruktur. I mars under "Vårprocessen 2021" kommer förvaltningen tillsammans med nämnden ta fram tydliga indikatorer till de nya mål och aktiviteter med koppling till Agenda 2030.

- En av våra prioriterade frågor i den nya majoriteten, bestående av Socialdemokrater, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet var bland annat att satsa på förnybar energi genom solceller, så det har varit en viktig fråga för oss, säger Thomas Bäckman, ordförande i servicenämnden.

Målet är att till 2030 kunna ha en egen produktion av minst 10 % förnyelsebarenergi av den totala energiomsättningen inom Hammarö kommun.

Sidan uppdaterad: 2021-03-25