Det är lätt att spola rätt!

19 november 2020

Idag 19 november är det Världstoalettdagen – en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter. I Hammarö kommun vill vi under Världstoalettdagen påminna om vikten av att spola rätt.

Hans som håller i papper över toalett

I Sverige spolar vi ner 10 000 ton skräp varje år trots att 9 av 10 svenskar inte tycker att skräp i toaletten är okej. Vid Hammarös två reningsverk fastnar årligen ca 20 ton skräp i rensgallren.

Spolar du ner rätt?

Många spolar fortfarande ner våtservetter, tamponger, tops med mera i toaletten, vilket kan orsaka källaröversvämningar och utsläpp av förorenat vatten i naturen. Skaffa gärna en papperskorg till badrummet där du kan slänga allt möjligt skräp.

Det är bara

  • kiss,
  • bajs,
  • andra kroppsvätskor och
  • toapapper som ska spolas ner i toaletten.

All annan typ av spolning kallas för ”fulspolning”.

Hushållspapper då?

Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten. Anledningen är att hushållspapper liksom våtservetter inte löses upp av vatten och därför orsakar stopp i ledningarna. Enligt svenskt vatten fulspolas motsvarande sju hushållsrullar ner i toaletterna per person och år. Totalt rensas ca ett kilo skräp per person och år bort från avloppsreningsverken.

Hur är det med snus?

Varje år spolas det ner ca 4 miljoner snusprillor i toaletten. Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium. När de spolas ner i toaletten sprids kadmium och andra kemiska ämnen i vårt avloppsvatten och hamnar till slut i naturen. Släng snus och cigaretter i det brännbara hushållsavfallet istället.

Vad gäller för kemikalier och läkemedel?

Ett stort problem vi har i Sverige är att många spolar ner läkemedel och farliga kemikalier i toaletten. Många läkemedel kan inte renas bort utan rinner rakt genom reningsverket ut i naturen. Dessutom kan kemikalierna störa reningsprocessen i reningsverket så att reningen försvåras. Detta gäller speciellt bakteriedödande kemikalier som riskerar att döda de bakterier som sköter reningen. Överblivna kemikalier ska lämnas på en återvinningscentral och överblivna läkemedel ska alltid lämnas till apoteket. Läs mer om vad du kan göra med ditt farliga avfall här.

Något annat jag ska tänka på?

Du kan också hjälpa Hammarö kommun att undvika stopp i ledningssystemet genom att minimera mängden fett du låter rinna ner i avloppet. Häll avsvalnade fetter i en burk med lock som du slänger, alternativt blanda det med absorberande material som kattsand och släng i soporna. Torka av oljiga pannor, tallrikar och formar med en pappershandduk som du slänger i hushållssoporna. Använd inte varmt vatten för att spola ner fett i avloppet då det svalnar och fastnar längre ner i system.

Tack för att du spolar rätt!

Sidan uppdaterad: 2020-11-19