En ny ädellövskog planteras på Kilene i sommar

30 juni 2021

Under sommaren kommer ett nytt område med ädellövskog att planteras längs med 9,6 kilometers spåret ute på Kilenegården. Skogen på platsen har avverkats för att få bort träd som är angripna av barkborren, en insekt som gör stor skada på vår granskog. Med bidrag från Skogsstyrelsen kommer den nya lövskogen att få möjlighet att växa upp under många år framöver och bli en del av naturen ute på Kilene.

Lövskog

Barkborren – en liten förrädare i träden

Nu under sommaren svärmar granbarkborren över hela landet. Angrepp kan identifieras under hela året men är som störst under perioden när granbarkborren förökar sig från maj till augusti. Därför är det bra om skogen kontrolleras för att så tidigt som möjligt upptäcka nya spår av barkborren.

Björk och körsbär ska planteras i ädellövskolgen

Ädla lövträd kan vara alm, ask, bok, avenbok, ek, fågelbär, lind och löv. Ute på Kilenegården kommer det främst planteras ut björk och körsbär som sedan ska få växa sig ståtliga och vackra längs med spåret. Till en början kommer de dock att vara små spröda träd. En lövskog tar tid på sig att växa fram men arbetet med att sköta en lövkog är värt mycket. 

Blommande körsbärslund

Visionen med ädellövshägnet som planteras på Kilene är att skapa en blommande körbärslund. Anledningen är att hålla ute vilda djur som råddjur och älg så att de inte äter upp plantorna. 

Ädellövskogen främjar den biologiska mångfalden

Ädellövskog och blandskog med inslag av ädellövträd innehåller stora biologiska värden. En stor andel av Sveriges rödlistade arter knutna till skogsmiljöer finns i skog med inslag av ädellövträd. En orsak till att ädellövträden har så stor betydelse för den biologiska mångfalden är att de kan bli riktigt gamla och grova.

Sidan uppdaterad: 2021-06-30