Vad behöver jag tänka på när jag ska fylla och tömma min pool?

11 maj 2021

Det är tillåtet att använda det kommunala vattnet för att fylla sin pool så länge det inte råder bevattningsförbud. Det finns dock några saker du bör tänka på för att det ska ske på ett så bra sätt som möjligt. Fyll poolen när det är dåligt väder och undvik att göra det samtidigt som dina grannar fyller sin pool!

Badstege till pool

När du ska fylla din pool

  • Undvik att fylla poolen samtidigt som grannen gör det! Kom gärna överens om olika tidpunkter, att fylla sin pool tar lång tid, så planera detta i förväg.

  • Välj en mulen dag! När det är soligt och varmt väder är det många som vattnar i trädgården, tvättar utemöbler och altan, duschar, använder vattenspridare med mera. Då går vattenproduktionen redan på högtryck. Då kan det bli tufft att få vattnet att räcka till poolfyllning också.

  • Fyll din pool i lugn takt eftersom ett högt flöde kan göra att avlagringar i ledningarna släpper, vilket innebär att grannarna i ditt område kan få missfärgat vatten.

  • Använd gärna en trädgårdsslang, men se till att slangens mynning är ovanför vattenytan under hela påfyllningen. Då försäkrar du dig om att inte förorenat vatten kan strömma tillbaka in i vattenledningsnätet vid eventuellt tryckfall.

  • Vi rekommenderar att du använder miljömärkta poolkemikalier eller ännu hellre inga alls ifall det är möjligt. Överdosera inte utan följ noggrant instruktionerna till kemikalierna.

När du ska tömma din pool

När sommarsäsongen är över ska poolen tömmas igen. Här är lite tips om hur man bör gå tillväga.

  • Använd inte poolkemikalier dagarna före tömning. Låt poolen ligga öppen i solen några dagar, så förbrukas kloren.

  • Bästa sättet att tömma poolvattnet är att infiltrera det i din egen gräsmatta ifall det kan ske utan att det ställer till problem för dig eller grannarna. Töm lite i taget så att vattnet hinner rinna undan och kontrollera att det inte rinner mot grannarnas eller ditt eget hus.

  • Var uppmärksam så att det inte finns några privata dricksvattenbrunnar i området. Töm ditt poolvatten så långt bort från dessa som möjligt!

  • Dagvattenledningen kan vara ett alternativ om du inte kan tömma ut poolvattnet på din egen gräsmatta. Tömning kan endast ske efter det att poolens klor är helt förbrukad. Låt i så fall vattnet rinna till en rännstensbrunn i gatan eller till din egen dagvattenbrunn på tomten, om du har en sådan. Töm lite i taget så det hinner rinna undan.

  • Töm inte poolvattnet till avloppsvattnet via en golvbrunn eller vask. Då blir vattenflödet bara en onödig belastning för reningsverket.
Sidan uppdaterad: 2021-05-11