Protokoll för Råd för funktionshinderfrågor (RFF)

För att läsa protokoll med tillhörande handlingar, klicka på denna länk.

Protokollen finns under Socialnämnden.

Sidan uppdaterad: 2021-02-16