Servicenämnden

Servicenämnden är den politiska ledning som styr serviceförvaltningens verksamhet. Verksamheten som förvaltningen bedriver är mycket bred och har hand om bland annat den tekniska verksamheten såsom badplatser, gator, vatten/avlopp och fastigheter.

Plogbil som plogar snö.

Förutom verksamheterna ovan ansvarar förvaltningen också för idrotts- och friluftsanläggningar, parker och grönområden, bad- och lekplatster samt lokalvård. Dessutom har förvaltningen även hand om måltidsverksamheten, föreningsverksamhet med bidrag, lotteritillstånd och lokalbokning. Servicenämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Har du synpunkter eller frågor, skicka gärna e-post till servicenämnden. Servicenämnden är en politisk ledning och sammanträder som regel en gång per månad.   

Beslut i korthet Servicenämnden

Det finns inga nyheter.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-03-02