Beslut i korthet från Bildningsnämnden

Det finns inga nyheter.