Nya byggnationer vid skärgårdsmuseet

28 november 2022

I projektet har det ingått nybyggnationer och åtgärder vid Hammarö Skärgårdsmuseum och nu står allt klart. Projektet har bekostat material och virke och medlemmarna i Skärgårdsmuseet har stått för arbetet.

Bild på ett båtspel.
Det restaurerade båtspelet, en del av projektet.

Satsning på att bevara gammal fiskekultur

Under året har det byggts två bodar (en fiskebod och en isbod), två bänkbord och en grill vid Hammarö Skärgårdsmuseum. Visst restaureringsarbete har också utförts då  två segelbåtar och ett gammalt båtspel har reparerats.

Bild: De två nybyggda bodarna vid Hammarö Skärgårdsmuseum.

Syftet med byggnationerna har varit att bevara och berätta om äldre fiskemetoder, fiskekultur och livet i Vänerskärgården.

Bild: Den nya utegrillen vid Hammarö Skärgårdsmuseum.

    

Sidan uppdaterad: 2023-04-06