Fortsatt utveckling av kulturvandring

19 december 2022

Under december har vi jobbat med att förbättra tillgängligheten av pilgrimsleden och skyltningen av kulturvandringen i området på Hammars udde.

Män står vid hög med brädor.
Foto: Elever vid Hammarö träteknikutbildnings yrkes SFI

I projektet samverkar vi med Hammarö träteknikutbildnings yrkes SFI för att förbättra tillgängligheten av pilgrimsleden och tydliggöra skyltningen av kulturvandringen i området på Hammars udde.

Under december har vi också genomfört samråd och fältbesök vid fornvårdsområdet på Hammars udde tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland för att förbättra informationen till besökare och se på vad vi behöver för tillstånd i samband med vår QR-kodade kulturvandring.

Just nu är det fruset i marken så nya stolpar och QR-koder kommer inte kunna sättas upp förrän till våren när tjälen går ur marken.

God jul och gott nytt år önskar vi i projektet!

    

Sidan uppdaterad: 2023-04-06