Vardagshjälten Cecilia har hittat sitt drömjobb- får seniorer att klara sig själva längre

16 december 2022

Sedan 1 september jobbar undersköterskan Cecilia Alenmalm med förebyggande hembesök hos seniorer som är 75 år eller äldre och inte har några insatser från kommunen. Cecilia stortrivs med sitt jobb och besöken är väldigt uppskattade.

Kvinna ler mot kameran, blomma på vägg bredvid
Foto: Cecilia Alenmalm, undersköterska förebyggande hembesök

Som en del av Hammarö kommuns mål att bli Sveriges friskaste kommun 2030 startades ett projekt med att erbjuda förebyggande hembesök. Syftet med besöken är att kunna ge de seniorer som idag klarar sig utan insatser från kommunen, anpassade tips och rekommendationer kring hälsa och välmående för att de fortsatt ska kunna vara oberoende av andra.

När Cecilia Alenmalm sökte tjänsten kände hon direkt att den var som klippt och skuren för henne. Efter att hela sitt yrkesliv ha arbetat med människor, och de 16 sista åren som undersköterska i Norge, hade hon kommit fram till att drömmen vore att få arbeta med äldre.

- Det jag tycker om med den äldre generationen är att få höra vad de har gjort i sina liv, de har varit med om så mycket. Och så dyker den här tjänsten upp.

Samtalsunderlag för att ringa in behoven

I början av hösten gick jobbet mestadels ut på att försöka att nå ut till målgruppen seniorer 75 år eller äldre. I dagsläget gör Cecilia cirka två hembesök per dag, där varje besök varar i cirka 1,5-2 timmar. Vid besöket har hon med sig ett samtalsunderlag och kunden får svara på frågor som bland annat handlar om säkerhet i hemmet, psykosocial- och fysisk hälsa, nutrition och kognitivförmåga. Svaren utvärderas sedan på plats.

Sally är en av dem som fått besök av Cecilia. Hon är väldigt nöjd med besöket och den information hon fått. Genom samtalsunderlaget upptäckte hon områden som hon behövde lite extra stöd i.

- Frågorna i samtalsunderlaget gjorde att man började tänka på sånt man kanske inte alltid tänker på, säger Sally.

Foto: Sally med det samtalsunderlag varje kund går igenom vid besöket.

Delar av den hjälp som kommunen erbjuder inom projektet är digitala fixaren, anhörigstödjare, aktivitetssamordnare, social lots och kurator för äldre.

- Jag lyssnar in och försöker se vad de kanske saknar, eller behöver hjälp med. Då kan jag informera om den hjälp de kan få från oss.

Cecilia ger även praktiska tips på plats, exempelvis kan hon visa kunderna hur de kan ta sig upp om de råkar ut för en fallolycka, något som Sally i dagsläget klarar av.

Foto: Cecilia instruerar Sally i hur hon tar sig upp vid en fallolycka.

Betydelsen av att hålla sig frisk så länge som möjligt

- Befolkningen blir allt äldre, till exempel finns det väldigt många 100-åringar idag som det inte fanns förr, vilket gör att det finns färre resurser inom vården som ska ta hand om dem. Vi kan med det här projektet ge individuellt anpassade rekommendationer som gör att man håller sig frisk längre, förklarar Cecilia.

Cecilia berättar att det ändå finns en viss problematik i att tjänsten är ny och många är skeptiska till vad som faktiskt erbjuds. 

-Det som kan vara svårt är att nå ut till människor i ett område där ingen känner till mig. De har det kanske bra i dagsläget och vill inte att någon från kommunen ska komma och tala om för dem hur de ska leva. Men jag tänker att oavsett hur bra du mår idag så kommer det en dag då du kommer att behöva hjälp och då är det bra om du redan vet vilket stöd som finns.

Foto: Cecilia ger förebyggande tips och rekommendationer.

Motivation i jobbet

Cecilia tycker att fördelen med att jobba på Hammarö kommun är det stora engagemanget som finns för de äldre.

- Hammarö är en kommun som verkligen månar om de äldre. Det händer väldigt mycket för alla över 65 år.

Att Cecilia brinner för sitt jobb genomsyrar både hennes tankar och handlingar och hon känner att hon får mycket tillbaka genom det arbete hon gör.

- När jag känner att våra insatser ger resultat blir jag extra glad. Jag har fått en massa positiv feedback så det känns väldigt meningsfullt.

Vad är det bästa med jobbet?
- Att alla möten är så intressanta. Varje människa är en individ med en egen livshistoria och det är väldigt roligt att få ta del av den. Inget besök är det andra likt.

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-08-16