Träffa vår vardagshjälte Alexandra - medicinskt ansvarig sjuksköterska under pandemin

25 februari 2021

- MAS har under pandemin gått från doldis till frontfigur. Utmaningen är att vi alla jobbar på rätt sätt och lyckas vara samstämda i arbetet, säger Alexandra Strandberg, medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) på Hammarö kommun som under pandemin har fått en betydligt större roll genom att agera stödfunktion i kommunens samtliga verksamheter.

Alexandra Strandberg medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är den sjuksköterska som ansvarar för patientsäkerheten i en organisation. När covid-19 började sprida sig över världen under förra året förändrades Alexandras arbetsuppgifter.

En av de stora utmaningarna har varit att inte få in smittan i verksamheterna i kommunen och framförallt inom socialförvaltningen där de sköraste grupperna finns. Hammarö har haft få fall bland både brukare och personal och som det ser ut idag är Alexandra övertygad om att vi är bland de bästa i Sverige när det gäller att hålla smittan borta.

Varför tror du att Hammarö har klarat sig så bra under pandemin?

- En jätteintressant fråga. Vi var snabbt ute. Våra medarbetare har gjort det största jobbet med att följa alla rutiner med skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder. Vi har uppnått en otroligt bra följsamhet till rutiner och personalen har gått hem vid minsta symtom. Vi bestämde oss redan från början att vi inte ska ha smitta här.

Alexandra har ett betydande nätverk och har sedan våren varit länken mellan Smittskydd Värmland och verksamheterna

I början berättar Alexandra att det var mycket fokus på skyddsutrustning och att förvaltningarna har befunnit sig i olika faser. Det som var en stor fråga i socialförvaltningen i april blev en stor fråga i bildningsförvaltningen senare under året.-Pandemin berör oss alla, oavsett vart du jobbar och vart du är. Jag ska vara till hjälp och hindra att de kör i diket eftersom det är jag som har kunskaperna. Om jag inte skulle ha en viss kunskap så är det jag som har kontakterna för att hitta den.

Nyckeln är att skapa hög patientsäkerhet och att samverka

Under pandemin ingår Alexandra i stabsledningen vilket innebär att hon jobbar kommunövergripande. Hon berättar att hon ser det som en spännande utmaning som bidragit till att hon utvecklats i sin roll som MAS.

- Min bild av samverkan har blivit starkare. Jag har fått en tro på att vi måste samverka med varandra och de olika aktörer som är involverade i arbetet. Jag har ett enormt nätverk i min position och jag hade aldrig klarat den här pandemiresan om jag inte hade haft mitt nätverk och kontakter.

Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för patienten

Att vara MAS innebär stor frihet trots att jobbet är lagstyrt. En betydande del av arbetet går åt till att analysera processer kopplat till patientsäkerhet och samverkansfrågorna, berättar Alexandra.


Foto: Alexandra på vaccinationsplanering med kollegor i Ängvillan.

- Frågan du behöver ställa dig som MAS är hur vi ska kunna samverka både i vår egen kommun och i andra kommuner för att det ska bli så bra som möjligt för patienten. Där är MAS:en en väldigt betydelsefull person. 

Hur ser din vardag ut under pandemin?

- Det är varierande och det handlar mycket om prioriteringar. Det inträffar hela tiden incidenter där det behövs en MAS och just nu är det ett oerhört stort fokus på vaccinet vilket gör att jag nästan enbart har vaccinfrågor.

Hur upplever du att människor som du möter mår och hur ser du på framtiden?

- Jag pratar med många invånare, patienter och brukare. Många känner sig positiva och ser en ljusning i och med vaccinet. Känslan hos en brukare kan vara "Jag har inte varit ute på ett år, nu ska jag äntligen få vaccinet!"

- Framtiden kommer så länge vi kan hålla en bra takt för vaccineringen. När vi öppnar upp samhället igen kommer vi hamna i något helt annat. Jag tror att vi även kan landa i ett helt annat medvetande där vi inser att vi förändrats i takt med pandemin. Slutligen tror jag att vi kommer uppleva en förändrad kultur i samhället.

Sidan uppdaterad: 2021-02-25