Hon har fingertoppskänsla för helheten och en närvaro som känns i rummet – Jenny är vardagshjälten som ser eleverna

31 januari 2022

Ett barn föds. In i en värld med tusentals intryck. Föräldrar eller en vuxen skapar anknytning till barnet. Kanske får barnet syskon och börjar bygga relationer. Barnet växer upp, får vänner, skapar egna relationer och blir en egen person. -Alla individer lever i unika sammanhang. Vad har du med dig i livet? Hur har ditt liv sett ut innan du möter mig? Alla barn är så olika. Jag försöker alltid vara ödmjuk inför barnens olika förutsättningar, säger Jenny Berg, skolsköterska vid Mörmoskolan F6.

Jenny Berg profilbild
Foto: Jenny Berg, skolsköterska på Mörmoskolan F6 vid Hammarö kommun.

Jenny tar inte bara till sig det som syns på ytan. Hon värderar relationer högt, är en personkännare och vill förstå mer om individen hon träffar i sitt uppdrag som skolsköterska.

"Under tredje året visste jag att det var barn jag ville nischa mig mot"

Jenny är uppväxt i Karlstad och gick samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet. Efter studenten jobbade hon på lite olika ställen och flyttade utomlands en period innan hon bestämde sig för att läsa till sjuksköterska i Eskilstuna. Under tredje året på utbildningen föddes tankarna om att rikta in sig mot barn och unga vilket ledde till att hon vidareutbildade sig till barnsjuksköterska.

-Tankarna om att bli sjuksköterska kom när jag började jobba med människor inom hemtjänsten. Att läsa till sjuksköterska är ett brett yrke och det finns så många saker att jobba med.

Idag bor Jenny på Hammarö med sin familj bestående av man och två tonårsbarn. Sedan 14 år tillbaka är hon skolsköterska vid Hammarö kommun och under de senaste åren är hon placerad på Mörmoskolan F6.

Skolsköterskans mångfacetterade uppdrag

Som skolsköterska ingår hon i Elevhälsan och skolans Elevhälsoteam tillsammans med rektor, kurator, psykolog, specialpedagog och skolläkare.

-Jag tar över stafettpinnen efter BVC som från det att barnet föds ska bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa. Som skolsköterska är det mitt jobb att fortsätta det arbetet genom att erbjuda besök till alla elever.

Jenny berättar att hon utgår ifrån en helhet där Elevhälsan skapas i klassrummet och överallt i skolan där det finns fyra väggar.

-Samarbetet med pedagogerna är jätteviktigt, det är a och o för att mitt jobb ska gå lättare annars kan det vara riktigt svårjobbat.

Jenny arbetar med många aktörer både inom skolan och utanför. Bland annat arbetar Elevhälsan i nära anslutning med socialtjänsten vid Hammarö kommun där hon upplever att det finns ett gott samarbete.

Att vara den som barnen anförtror sig till

Jenny sitter mycket i samverkansmöten med Elevhälsoteamet där skolsköterskorna ingår men utöver det gör hon allt för att vara tillgänglig för eleverna.

-Jag försöker ha dörren öppen så mycket jag kan för det är en del i att vara skolsköterska och det är viktigt att jag ger eleverna den möjligheten.

Jenny berättar att ett av Elevhälsans syften är att främja för att skolan ska vara en trygg miljö att vistas i. När det uppstår något så ska eleverna känna att de kan komma och prata.

-Det behöver inte alltid handla om att jag är skolsköterska utan att jag är en viktig vuxen i en skola.Det finns många olika anledningar till varför eleverna kommer till Jenny.

-Det kan vara att de har ont någonstans eller att de inte mår bra. Det kan vara att de behöver komma ifrån en stund eller helt enkelt behöver ha någon att anförtro sig till. Jag tror att de ofta testar några gånger innan de vågar öppna upp sig.

Jenny förklarar att eleverna alltid har flera vuxna att välja mellan och att varje elev skapar ett förtroende för en utvald vuxen.

-Det finns de elever som helst väljer att gå till rektorn eller så går de till kuratorn, specialpedagogen, specialläraren eller till mig.

När de väljer henne blir det en bekräftelse på att de helt enkelt tycker om henne och känner sig trygga i Jennys närvaro.

-Så är det för mig också. Om jag har tio kompisar så har jag kanske en som jag helst väljer beroende på vad det är och som jag vet är bäst på att svara på just den frågan.

En dag som skolsköterska fylls med stor variation

I skrivande stund är Jenny mitt uppe i arbetet med att påbörja hälsosamtal i fjärde årskurs. Eleverna får gå in i sina cromebooks och svara på frågor i en e-enkät om hur de trivs, hur dom mår, hur de har det på rasten, hur de äter och sover och om det finns något som bekymrar dom.

-Det är massor av frågor som beskriver helheten i livet. Vårdnadshavarna får sedan svara på frågor enskilt hemifrån.

Om det uppstår något behöver Jenny höra av sig till vårdnadshavarna och lyfta det som framkommit. Parallellt arbetar Jenny med skolläkarmottagningen, vaccinering av barn och andra saker som ligger på skolsköterskornas väntelista.


Foto: I Jennys jobb ingår det att göra undersökning av syn- och hörsel på eleverna i skolan. 

- I mitt jobb ingår också att upptäcka och förebygga hinder till att bli ett större problem om ett barn till exempel har en hörselnedsättning eller synnedsättning.

Hur trivs du med att vara skolsköterska?

Jag tycker att det är världens bästa jobb! Annars hade jag inte varit kvar.

-Jag tror det är det här med att få arbeta främjande för barnens skull. Det ska sitta i väggarna. Det är något friskt med barn i skolan som är jättehärligt.

Som skolsköterska har Jenny oftast direkt kontakt till barnen i större delen av jobbet och det är den relationen som hon tycker om.

-Det är jättehärligt att få jobba med barn! Det är ett privilegium.-Stefan Sundin vår rektor visar hela tiden uppskattning för vårt arbete och hur viktigt Elevhälsoteamet är för skolan. Jag sa senast i tisdags att jag trivs jättebra på den här skolan. Jag vill jobba här, det är duktiga pedagoger som har jobbat länge och har mycket erfarenhet.

Jenny berättar vidare om hur viktigt hon tror det är med bra relationer även till sina kollegor och att hon känner att det finns en stabilitet på Mörmoskolan som gynnar alla.

-Mår pedagogerna bra så sipprar det ut i klassrummet och märks i personalrummet. Den är en slags cirkel som bekräftar att skolan mår bra.

Om mobbning och utmaningar i jobbet

När ämnet glider in på utmaningar i arbetet får Jenny en allvarlig ton i rösten och beskriver hur smärtsamt det kan vara att se när ett barn inte får vara med.

-Det är tufft att vara i skolan idag. Du befinner dig i ett sammanhang där det är så mycket andra barn och du har mål som du ska jobba mot. Det är här barnen ska vara och då är det vårt jobb att se till att det är en bra miljö.

-Det viktigaste i jobbet är att alla barnen ska ha det bra i skolan, det är bara så. När jag träffar på barn som har allvarliga sjukdomar kan jag se hur viktig skolan är. Att få vara i skolan är oftast det enda dom vill. Det är det som är friskt och det normala i vardagen.

Om ett barn ändå får uppleva att vännerna inte finns där, hur upptäcker ni det?

-Jag kan vara en av de vuxna som ser signaler och ibland är det lättare att se det tydligare när jag är lite utifrån. Tillsammans med fantastiska pedagoger jobbar hela Elevhälsan med att förebygga de här problemen så ingen av oss är ensamma i det arbetet.


Foto: Jenny Berg tillsammans med kollegan och kuratorn Ellinor Berg.

Jenny poängterar att det inte behövs någon specialkompetens för att upptäcka när en elev far illa och pratar varmt om andra medarbetare som jobbar i skolan men som kanske inte hör till den grupp vi först tänker på när det kommer till att se vad som försiggår bland elever.

-Jag har varit med om att städpersonal ser jättemycket och kan komma och berätta att det finns dom som är taskiga mot en elev. Även fastighetsskötare och kökspersonal ser mycket av vad som händer. Vi är många som kan lägga märke till när en elev behandlas illa och sedan agera utifrån det.

Du måste ju vara världens bästa förälder. Hur är en skolsköterska på hemmaplan?

-Det har nog varit olika i olika åldrar, ler Jenny hemlighetsfullt.

-Om det uppstår något hemma så faller jag lätt in i mammarollen. Ibland så försöker jag vara mer pedagogisk men då genomskådar dom mig direkt! skrattar hon.

 

Sidan uppdaterad: 2022-01-31