Anhörigstöd

Det skänker både trygghet och glädje att ta hand om en anhörig/närstående som behöver hjälp i vardagen. Att vårda, stödja och hjälpa den man älskar och bryr sig om är både naturligt och känns självklart. Men, vad som till en början verkar hanterbart, kan snart skapa känslor av oro och trötthet.

Man och kvinna i rullstol utomhus.
För att du som vårdar också ska må bra, orka i din situation och känna möjlighet till eget socialt liv, är det viktigt att tidigt förebygga med stödinsatser. Genom anhörigstöd sätts din egen hälsa i fokus, vilket är viktigt i en situation där oftast andras behov kommer i första hand.
 
För att ansöka om avlastande insatser ta kontakt med din biståndshandläggare eller LSS handläggare
 

 

Sidan uppdaterad: 2023-05-30