Jakobsbergsbron avstängd för underhåll 10-20 juni

5 juni 2024

Hammarö kommun och Karlstads kommun ska utföra beläggningsarbeten och arbeten med trafikljusen på Jakobsbergsbron och på ramperna intill bron.

Jakobsbergsbron avstängd

Arbetet innebär att bron behöver stängas av för både biltrafik, gående och cyklister 10 juni till 20 juni. De som behöver ta sig mellan Hammarö och Karlstad behöver under denna tid åka via Hammaröleden.

För att visa att bron är avstängd kommer orangea skyltar sättas upp på Vidövägen, vid Mesavägen/Industrileden och vid Rackethallen innan bymiljövägen. Bymiljövägen kommer hållas öppen som vanligt.

I samband med arbetet kommer vi att sätta upp nya trafikljusslingor och lägga om den lilla vägen mellan Karlstadvägen och Jakobsbergsbron.

Underhåll i väntan på ny bro

Arbetet är en del i det vanliga underhåll som gator och broar löpande behöver genomgå. På lång sikt finns planer på att byta ut Jakobsbergsbron med en helt ny bro med ny anslutande väg till Hammaröleden.

Karlstads kommun, Hammarö kommun, Trafikverket och Region Värmland arbetar tillsammans för att ta fram ett avtal för den nya bron och ny väganslutning. Miljötillstånd kan komma att påverka tidsplanen för när bron kan byggas men förhoppning är att bron kan stå klar tidigast 2030.

Sidan uppdaterad: 2024-06-05