Snart är det dags att rösta i EU-valet 2024

30 april 2024

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Genom att rösta är du med och påverkar vilka som ska styra i EU-parlamentet de kommande fem åren. - Det är lika viktigt att rösta i EU-valet som i de allmänna valen, menar Cecilia Nielsen, valsamordnare.

Två kvinnor håller i valsedlar.
Cecilia Nielsen och Mirja Hakkarainen, är kommunens valsamordnare.

Därför är det viktigt att rösta i EU-valet

EU-valet är ett för många ett okänt val och lite bortglömt, därför är valdeltagandet mycket lägre än till de allmänna valen. 

- Många tror att EU är långt borta från Sverige och det känns ganska avlägset. Men besluten som tas i EU påverkar oss i Sverige jättemycket, säger Cecilia Nielsen som tillsammans med Mirja Hakkarainen är kommunens valsamordnare.

Cecilia och Mirja menar att många lagar som påverkar oss fastställs i Europaparlamentet. Till exempel är det lagar som rör arbetslivet, miljö, energi och bränslefrågor.

- Något som påverkar den enskilde individen i vardagen är bränslepriserna. De styrs av de skatter EU beslutar om och något vi i Sverige måste förhålla oss till när priserna sätts här. 

De förklarar också att EU är ett fredssamarbete i grunden och därför hanterar frågor om invandring och säkerhet.

- Det är i EU-valet vi har möjlighet att vara med och påverka i och med att vi väljer de svenska företrädarna till EU-parlamentet, säger Cecilia.

Hur påverkas kommunen av valet?

- Mycket av den lagstiftningen EU beslutar om berör kommunen och andra myndigheter. Det kan handla om hur vi ska hantera vår skog och mark. Digitalisering och teknik är också ett område där EU fattar många beslut som påverkar oss, GDPR är ett exempel på det, förklarar Cecilia.

Valsamordnarens roll

Mirja och Cecilia jobbar på nämndservice, Mirja som kommunsekreterare och Cecilia som utredare. Under valet har de även utsetts till valsamordnare, en roll som handlar om att se till att alla väljare får så goda förutsättningar som möjligt för att rösta.

- Vi ska se till att det finns röstmottagare, rätt material på plats och tillgängliga och säkra lokaler. Sedan är det viktigt att väljarna får rätt information om hur röstningen går till, berättar Cecilia.

Finns det några risker som kan uppstå kring valet?

- Vi har pratat en del om att desinformation skulle kunna förekomma för att påverka väljarna negativt. Men det är inget vi har märkt av här hos oss, menar Mirja. 

- Det är en av de mer sannolika riskerna för Hammarös del eftersom vi har det lugnt och tryggt på Hammarö, vi är ju Sveriges tryggaste kommun. Vi brukar ha ett lugnt genomförande och ser till att motverka de här riskerna genom att tillhandahålla korrekt information, fortsätter Cecilia. Det handlar om att stärka förtroendet för valet och hela demokratin.

Förtidsrösta eller rösta på valdagen

I år ligger valdagen lite undangömd då den ligger i samma vecka som nationaldagen, skolavslutningar och studenten. Cecilia och Mirja tipsar om att förtidsröstning kan vara ett bra alternativ för de som inte har tid eller möjlighet att sig till sin vallokal på valdagen.

- Fördelen är att man kan förtidsrösta var som helst i hela Sverige mellan 22 maj och 9 juni. Rösten skickas då till hemkommunen för räkning.

Information om vilken vallokal du ska rösta i på valdagen står på röstkortet som skickas till dig från Valmyndigheten senast den 22 maj. Det finns även fler alternativ för röstning för dig som har svårt att ta dig till en vallokal. 

Länkar för mer information om EU-valet

Information om hur du röstar i EU-valet (Hammarö kommun) 
Information om partier och kandidater till valet (Valmyndigheten)
EU-valkompass (SVT nyheter)

Korta fakta om Europaparlamentet

Europaparlamentet består av 705 folkvalda ledamöter fram till valet 2024, därefter 720 ledamöter. Utav dem är 21 ledamöter från Sverige. Europaparlamentet företräder EU-medborgarnas intressen på europeisk nivå och har som huvuduppgift att besluta om nya lagar och EU:s budget. 


 

Sidan uppdaterad: 2024-05-06