Anmäl misstänkt matförgiftning

Här kan du anmäla misstänkta matförgiftningar som kan ha orsakats av en anläggning som hanterar livsmedel i Hammarö kommun.

Om maten kommer från en anläggning i en annan kommun, kontakta respektive kommun. 

Tänk på att alla uppgifter som du lämnar i formuläret är offentliga, även ditt namn och telefonnummer. 

Fyll i formuläret så fullständigt som möjligt.

*Obligatoriska uppgifter

Formuläret har sparats
Namn *:
Telefonnummer *:
Epost:
Anmälan gäller:
Hur många personer har insjuknat?
Varifrån kom maten du tror orsakade sjukdomen?
Om annat, ange här vilken typ av verksamhet:
Ange namn och adress för verksamheten *:
Vad tror du orsakade din sjukdom? * (Beskriv vilken mat som åts, ta även med dryck)
Vilket datum åts den misstänkta maten?
När kom de första symptomen?
Är du fortfarande sjuk?
Om nej, ange vilket datum du tillfrisknat:
Har du besökt läkare?
Om ja, vilken diagnos gavs?
 

Hantering av dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2018-05-23 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar