Hot och våld

Ingen människa ska behöva känna sig
rädd eller känna sig hotad.
Att hota är till exempel att säga något
så att en annan person ska bli rädd. 

Våld är till exempel att slå någon eller
att tvinga någon sexuellt. 

Är det någon som hotar dig eller
hotar någon kamrat eller släkting?

Är det någon som slår dig eller
tvingar dig att göra något du inte vill?

Kontakta då Socialtjänsten i Hammarö.
Vi lyssnar på den som har problem och vi
hjälper den som har problem.
Socialtjänsten samarbetar med
Alla kvinnors hus, med Polisen och
med Brottsofferjouren.

Du kan vara anonym när du tar kontakt.
Du måste inte säga ditt namn och du
behöver inte berätta var du bor.

Kontakt
Vill du veta mer kan du kontakta
individ- och familje-omsorgen på 
telefon 054- 51 51 85 
måndag till fredag klockan 08.30 - 16.00.

Sidan uppdaterad: 2016-10-05