Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är för elever från
klass 1 till klass 9. 

Anpassad grundskola är för elever som inte
kan gå i vanlig grundskola.

De kanske inte kan lära sig lika
snabbt som andra barn.

I den anpassade grundskolan arbetar eleverna
i mindre grupper. 

Föräldrarna bestämmer om deras barn
ska gå i grundskola eller i anpasad grundskola. 

Sidan uppdaterad: 2024-01-22