Särskolan

Särskolan är för elever från
klass 1 till klass 9. 

Särskolan är för elever som inte
kan gå i vanlig grundskola.

De kanske inte kan lära sig lika
snabbt som andra barn.

I särskolan arbetar eleverna
i mindre grupper. 

Föräldrarna bestämmer om deras barn
ska gå i grundskola eller i särskola. 

Sidan uppdaterad: 2016-10-05