Så här fungerar ventilationen

Vanligtvis finns det tre olika typer av ventilationer:

 • Självdragsventilation
  Luft strömmar in genom tilluftsventiler, vädringsfönster eller otätheter i huset samt passerar ut genom frånluftsventiler. 
  Det drag som skapas, kommer av temperaturskillnaderna inomhus och utomhus. 
  Finns främst i äldre hus.
 • Fläktstyrt frånluftssystem
  Luft sugs ut genom fläkt i kök och badrum. 
  Tilluftsventiler eller vädringsfönster tar sedan in ny luft. Finns främst i hus byggda 1961–75.
 • Fläktstyrt från- och tilluftssystem 
  Luft förs ut via fläkt i kök och badrum, för att strömma in genom tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Finns främst i hus byggda från 1976 och framåt.

För- och nackdelar med olika ventilationer

Självdragsventilation fungerar som bäst vid kyligt och blåsigt väder. Därmed är denna typ av ventilation inte speciellt bra på sommaren, när temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus är liten eller omvänd. 
Fläktstyrd ventilation är oberoende av temperaturen ute och fungerar därmed bra året om. En nackdel är att den kräver tillsyn och underhåll, skapar visst drag, är energikrävande och kan vara något störande i ljudnivån.  

Sidan uppdaterad: 2023-01-05