Snö- och halkbekämpning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vår ambition är att du ska få så god standard som möjligt.

Plogbil som plogar snö.
Snöplog i arbete vid snöfall

Vilka vägar ansvarar kommunen för?

Hammarö kommun snöröjer kommunala vägar.
Väg 554 Dingelsundsvägen, väg 557 Industrileden, väg 236 Hammaröleden, väg 562 Hallerudsleden samt väg 563 Fiskvik (från Hallerudsleden till Fiskviks Gård) ansvarar Trafikverket för.

Från och med hösten 2020 slutar kommunen ploga och halkbekämpa enskilda vägar. Mer information till dig som bor på enskild väg hittar du här!

Under vilken period har vi vinterberedskap?

Vi har vinterberedskap mellan slutet av november till mars.

När snöröjer vi?

Vi prioriterar snöröjningen efter följande ordning och snödjup vid "normal snö":

  1. Gång- och cykelvägar 4 cm
  2. Huvudvägnätet 6 cm
  3. Medelstora gator 6 cm
  4. Lokalgator 8 cm


Plogning sker på hela vägnätet över Hammarö enligt prioriteringsordningen ovan. Därefter halkbekämpar vi samma sträckor. 
Om trädgrenar eller buskar hänger ut över vägen sker ingen snöplogning, eller om fordon är parkerade på ett olämpligt sätt.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

  • Lägg inte ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen. Den kan bli en trafikfara och ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer.
  • Om det blir för fullt med snö inne på gården måste du själv bekosta bortforslingen.
  • Halka bekämpar du med sand.
  • Märk upp låga staket, häckar och liknande vid tomtgränsen med pinnar, så underlättar du för maskinförarna.
  • Brevlådor och sopkärl ska alltid vara placerade innanför tomtgränsen så att de inte är ett hinder för dem som passerar eller för snöröjningen.

I ditt ansvar ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande istappar. Håll därför koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

Hur anmäler jag skador på min egendom?

Hör av dig till kontaktcenter på telefonnummer 054-51 50 00, eller felanmäl via hemsidan och beskriv din skada så kommer vi ut, besiktar skadan och tillsammans utreder vad som kan ha orsakat skadan samt vems ansvar det kan vara. Uppföljning och reparation av plogskador sker efter avslutad säsong.

Hur hanterar vi plogsträngar?

Kommunen har inte resurser att snöröja allt samtidigt utan arbetet prioriteras enligt listan ”när snöröjer vi”. De plogsträngar som kommunens personal lägger upp är kommunens ansvar. När snöröjningen och halkbekämpningen är avslutad påbörjas upprensning av övergångställen, busshållplatser och siktröjningar i korsningar. Vår ambition att inom ett par dagar även ta bort plogsträngar framför exempelvis uppfarter. Kontakta kontaktcenter på telefonnummer 054-51 50 00, eller felanmäl via hemsidan så hjälper vi dig så fort tillfälle ges.

Hämta sand

Allmänheten kan hämta sandningssand vid lådorna märkta med Hammarö kommuns logotyp.
Här finner du var sandlådorna är placerade

Sidan uppdaterad: 2021-09-21