Utveckling och kvalitet

Vårt motto ”olika men med lika värde” ska prägla vårt bemötande i alla sammanhang. Det innebär att alla barn och vårdnadshavare alltid ska känna sig respekterade och lyssnade på.

Vi arbetar särskilt med att uppmärksamma de processer som formar den lilla människan i leken och vardagsrutinerna samt på vilket sätt vi kan uppmuntra och bidra till att alla barn får samma talutrymme och uppmärksamhet.

Leken är barnens arena då de lär sig samspela och utvecklas till demokratiska medborgare. För att det ska ske krävs medvetna pedagoger som utmanar sina egna normer för att fungera som goda förebilder.

Sidan uppdaterad: 2022-03-10