Utveckling och kvalitet

I läroplanen (Lgr 11) står att: En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Kvalitet för oss är att skapa en lärandemiljö där optimal utveckling sker. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete på skolan och vi följer upp vårt arbete kontinuerligt utifrån skolans utvärderingsplan. Där ingår exempelvis elev- och föräldraenkäter, arbetslagsmål och kunskapsuppföljningar. Utifrån resultaten planerar vi sedan det fortsatta arbetet.

På Lillängsskolan är trygghet, respekt, vilja och lust att lära viktiga ord.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05