Stöd och stimulans

Varje barn har rätt att få det stöd hen behöver för att utvecklas och lära i förskolan. Därför är vår ambition att skapa miljöer i verksamheten som främjar alla barns möjligheter att utvecklas. I första hand arbetar vi främjande och förebyggande och använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra varje barns behov. Det finns också möjlighet till särskilda insatser med hjälp av våra specialpedagoger.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05