Stöd och stimulans

Alla elever har rätt att utvecklas utifrån sin kunskapsnivå och undervisningen anpassas med hänsyn till elevernas förutsättningar och behov. Genom olika arbetssätt och metoder strävar vi efter att nå varje elevs unika sätt att lära.

Stöd och stimulans kan till exempel bestå av olika tekniska verktyg, anpassade läromedel eller utökade övningstillfällen. På Lillängsskolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Pedagogernas uppgift är att tillsammans med elevhälsan verka för allas trivsel och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande. Samarbetet med hemmen är viktigt för oss och vår samverkan ligger till grund för ert barns trygghet och utveckling.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05