Likabehandling

Alla som kommer till våra förskolor ska mötas med respekt och känna sig välkomna varje dag. Det är återigen mötet mellan människor som är det viktiga, känslan av att jag duger som jag är, byggs upp i verksamheten varje dag. Vår vision är att ingen ska känna sig kränkt eller diskriminerad och vi arbetar aktivt med att kritiskt granska och synliggöra de normer som finns. Vi har en plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling och för att främja likabehandling.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05