Likabehandling

Vi bedriver en verksamhet som vilar på förskolans läroplan samt aktuell forskning. Vi lägger stor vikt vid att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna till vår förskola och känna sig delaktiga i verksamheten. För att kunna bedriva bra verksamhet vill vi samverka med alla vårdnadshavare på bästa sätt. Både barnens och föräldrarnas synpunkter och upplevelser ligger till grund för hur vi utvecklar och formar verksamheten utifrån de behov som finns i våra grupper.

Sidan uppdaterad: 2021-01-20