Likabehandling

Vår målsättning är att skolan ska bli helt fri från mobbning och kränkningar. Vi vill skapa bra relationer mellan alla barn och vuxna. Alla skall få möjlighet att känna trygghet och trivsel. Vi har gemensamma aktiviteter för att skapa en vi-känsla på skolan.

Vi har regelbundna Må-bra-lektioner och en likabehandlingsgrupp som träffas en gång i veckan. Likabehandlingsgruppen arbetar efter Lillängsskolans handlingsplan mot mobbning och trakasserier. Gruppen har även ett särskilt ansvar för rastvärdar och rastscheman.

Vi arbetar för att alla ska känna till likabehandlingsgruppen för att kunna få hjälp. Varje år görs en trivselenkät, vi informerar i klasserna, vi presenterar oss för föräldrar och enhetssråd. Elevrådet hjälper oss att hitta platser där mobbning kan förekomma. Vid mobbningsfall som klassläraren inte själv lyckas lösa tar likabehandlingsgruppen över arbetet, och följer den arbetsgång som utarbetats.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05