Skolavslutning 2022

Snart är det äntligen dags att fira skolavslutning, student och sommarlov! Den 9 juni springer våra studenter i Karlstad ut och den 10 juni är det avslutning för grundskola. Vi har samlat information om skolavslutningarna och ger tips på hur vi tillsamman kan göra skolavslutningen och sommarlovet till ett härligt minne

Utomhus. porträttbild av sex glada ungdomar med partyhattar som ska gå på fest,

Skolavslutning och sommaravslutning i förskola och skola 

Alla skolavslutningar anpassas efter respektive verksamhet. Vårdnadshavare får information om vad som gäller från klasslärare och/eller rektor via V-klass.

Student i Karlstad torsdag 9 juni

För er som ska fira stundeten i Karlstads kommun. Läs mer om hur firandet kommer att gå till på Karlstads kommuns webbplats.

Hjälp oss att hålla en trygg skolavslutningsvecka och sommarledighet

Under skolavslutningarna kommer polisen förstärka sin närvaro. Fler poliser och andra sammhällsaktörer kommer vara ute för att ni ska få en så trygg och bra skolavslutning som möjligt. Detta kan vara tidpunkten då ungdomar för första gången testar alkohol. Den som är berusad löper större risk för att utsättas för brott. Ta hand om varandra och kontakta föräldrarna ifall någon har druckit för mycket och lämna ingen ensam. Det är viktigt att vi alla hjälps åt.

För föräldrar är det extra viktigt att se till att våra tonåringars firande inte slutar på fel sätt. Prata med ditt barn om alkohol och vad de ska göra under kvällen och vart de ska vara. Be ditt barn höra av sig om något händer. Var tillgänglig och beredd på att kunna hämta om någonting skulle hända. Samverka gärna med föräldrar till ditt barns kompisar så att ni är fler som har koll. 

Om något ändå händer ringer ni polisen 114 14. Ring alltid 112 om det är akut.

5 tips till dig som vårdnadshavare gällande unga och alkohol

  • Våga prata om alkohol. Om du är orolig, berätta varför som du är det.
  • Var tydlig och sätt gränser. Ju tydligare du visar vad du förväntar dig, desto enklare är det för tonåringen att själv ta ställning eller göra som du har bestämt.
  • Ta hjälp av andra föräldrar. Det är inte alls säkert att "alla andra får".
  • Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Forskning visar att de tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer.
  • Kom ihåg att du är en förebild. Tänk på ditt eget drickande och var noga med och ha koll på vart du själv förvarar din alkohol. 

Vid misstanke om langning, ring polisens tipstelefon på 114 14.

Var med och trygghetsvandra

För ett tryggare firande och sommarledighet för våra ungdomar, behöver fler vuxna finnas ute i samhället och vara tillgängliga utifall det skulle behövas.
Det är självklart helt frivilligt med trygghetsvandring men ju fler vi är som hjälps åt desto bättre och tryggare blir det! Under skolavslutningen kommer kommunens fritidsledare och socialsekreterare att trygghetsvandra. Önskar du komma i kontakt med fritidsledare nås de på telefon 072 456 19 55. Du kan gå med i Trygghetsvandrarna Hammarös facebookgrupp, om du vill ha någon att gå med. De nås även på telefon 073 715 12 18.

 

Trevlig sommar!

Vi önskar alla vårdnadshavare, ungdomar och barn här på Hammarö en riktig härlig sommar!
Sidan uppdaterad: 2022-06-08