Kantarellens förskola

Kantarellens förskola består av en avdelning. Verksamheten präglas av personalens engagemang när det gäller miljö och värdegrundsfrågor. Förskolan fick under hösten 2009 Grön Flagg, stiftelsen Håll Sverige Rents miljöutmärkelse anpassad för skola och förskola. Höstterminen 2021 kommer Kantarellens förskola att flytta in i nybyggda Annebergs förskola.

Vår verksamhet utgår från barngruppens intresseområden, barnen har stort inflytande över innehållet och sitt eget lärande i verksamheten. Hos oss utvecklar barnen sin fantasi och kreativitet genom bygg och konstruktion, musik, sång, rörelse, sagor och skapande. Vi pedagoger strävar efter att vara positiva förebilder där vi tillsammans skapar ett klimat där lärande blir lustfyllt och alla ses som viktiga och kompetenta.    

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer

Avdelningar

Här hittar du kontaktuppgifter till avdelningen på förskolan.
Läs mer

Visa på kartan

Sidan uppdaterad: 2021-04-22