Hammarlundens nya F-6 skola

I december 2019 beviljade kommunstyrelsen i Hammarö kommun bygglov för Hammarlundens nya F-6 skola och efter årsskiftet drog byggnationen igång.

Skiss Nya Hammarlunden F-6
Vy över Hammarlundens nya F-6 skola. Bild: Mondo arkitekter.

Tidsplan för byggprocessen

I december 2019 sätts byggstaket upp runt hela byggområdet för den nya skolan och i januari påbörjas förberedande markarbeten samt selektiv rivning av Kastanjen och Lönnen.

Vi arbetar för att frigöra så mycket utomhusyta som möjligt under byggnationen. Därför stängslas byggarbetsplatsen in i etapper allt eftersom rivningsarbete och färdigställande blir klart. Byggnationen pågår fram till slutet av 2021 och skolan ska vara klar för inflytt till vårterminen 2022.

Inflytt i ersättningsskolan

Den del av de nya idrotsshallarna (Hall A) som ska fungera som ersättningsskola är nu klar och den 8 januari flyttade lärare och barn in i sina nya lokaler.
Den andra delen av idrottshallen (Hall B) beräknas vara klar och tas i bruk som idrottshall hösten 2020.

Så här kommer den nya skolan att bli

Den nya F-6 skolan blir en 8 500 kvm stor skola för 700 barn och elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan kommer att bestå av en mindre huskropp med fyra "armar" och vara i två plan. Utformningen är gjord för att ge känslan av det lilla i det stora. Lokalerna kommer att bli rymliga och flexibla samt utrustade för att stödja framtidens pedagogik och sätt att jobba.

Skolan kommer också att få en helt ny utemiljö och två nya idrottshallar utrustade för både skolidrott och föreningsidrott med läktare och en gemensam cafédel.

Vill du ha löpande uppdateringar om Hammarös skolprojekt?

Då kan du prenumerera på nyheterna genom att registrera dig med din mailadress uppe i högra hörnet. När du gjort det kommer du alltid få den senaste informationen direkt till din inkorg. 

Skisser på Hammarlundens nya F-6 skola

Obs! Bilderna ger en ungefärlig bild över hur skolan kommer att bli. Detaljer kan förändras.


Entrén.


Skolgården.


Matsalen.


Biblioteket.

Sidan uppdaterad: 2021-01-04 10 kommentarer

Kommentarer

 • Anton 2019-02-13 21:57

  Hej. Har försökt hitta en detaljplan för idrottshallarna på kommunens hemsida men utan framgång, ni får gärna lägga ut den här!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-02-15 07:50

  Hej Anton! Vi kollar upp vad vi kan ordna till. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Niklas Willebrand 2019-02-21 20:38

  Har ni löst detta så att vi kan få se detaljplanen? Vart hittar jag den?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-02-27 10:49

  Hej! Detaljplanen som gäller är en äldreplan för området. Den kan ni få skickade till er på mejl. Hör av er till kommun@hammaro.se för en kopia. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Stefan 2019-02-28 15:32

  Hur kommer Hammarlunden se ut när det är klart? Jag hittar ingen information.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-02-28 16:08

  Hej Stefan! Arbetet med att forma den nya skolan drar igång i april vilket innebär att vi hoppas på att kunna ta fram ritningar ganska så snart. När vi har mer att visa upp och berätta kommer informationen publiceras på denna sida i högra kolumnen. Om du vill kan du även enkelt få informationen direkt till din mejl genom att trycka på prenumereraknappen över nyhetsarkivet. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Nils Bagge 2019-03-15 13:42

  Hej! Eftersom bygget av hallarna är igång så måste det ju finnas bygglovsritningar som visar deras placering och utseende. De kunde vi väl få ta del av redan nu. Finns de åtkomliga på kommunens web någonstans?

 • Åsa Nisse 2019-05-08 16:13

  Vad döljer ni Hammarö Kommun? Ska det vara så svårt att visa bygglovsritningen, när ska ni ge oss medborgare information?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda, kommunvägledare 2019-05-10 12:39

  Hej! Vi har skickat din fråga vidare till projektledare för byggnation av Hammarlundens skola. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda, kommunvägledare 2019-05-10 15:23

  Hej igen! Nu har vi fått svar från projektledaren som meddelar att det kommer att tas fram information tillsammans med entreprenören vilket förhoppningsvis sker redan till veckan. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar