Hammarlundens nya F-6 skola

I december 2019 beviljade kommunstyrelsen i Hammarö kommun bygglov för Hammarlundens nya F-6 skola och efter årsskiftet drog byggnationen igång.

Nya Hammarlunden F-6.
Vy över Hammarlundens nya F-6 skola. Foto från den 29 juni 2021.

Tidsplan för byggprocessen

I december 2019 sätts byggstaket upp runt hela byggområdet för den nya skolan och i januari påbörjas förberedande markarbeten samt selektiv rivning av Kastanjen och Lönnen.

Vi arbetar för att frigöra så mycket utomhusyta som möjligt under byggnationen. Därför stängslas byggarbetsplatsen in i etapper allt eftersom rivningsarbete och färdigställande blir klart. Byggnationen pågår fram till slutet av 2021 och skolan ska vara klar för inflytt till vårterminen 2022.

Inflytt i ersättningsskolan

Den del av de nya idrotsshallarna (Hall A) som ska fungera som ersättningsskola är nu klar och den 8 januari flyttade lärare och barn in i sina nya lokaler.
Den andra delen av idrottshallen (Hall B) beräknas vara klar och tas i bruk som idrottshall hösten 2020.

Så här kommer den nya skolan att bli

Den nya F-6 skolan blir en 8 500 kvm stor skola för 700 barn och elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan kommer att bestå av en mindre huskropp med fyra "armar" och vara i två plan. Utformningen är gjord för att ge känslan av det lilla i det stora. Lokalerna kommer att bli rymliga och flexibla samt utrustade för att stödja framtidens pedagogik och sätt att jobba.

Skolan kommer också att få en helt ny utemiljö och två nya idrottshallar utrustade för både skolidrott och föreningsidrott med läktare och en gemensam cafédel.

Vill du ha löpande uppdateringar om Hammarös skolprojekt?

Då kan du prenumerera på nyheterna genom att registrera dig med din mailadress uppe i högra hörnet. När du gjort det kommer du alltid få den senaste informationen direkt till din inkorg. 

Skisser på Hammarlundens nya F-6 skola

Obs! Bilderna ger en ungefärlig bild över hur skolan kommer att bli. Detaljer kan förändras.

Vy över skola och skolgård.


Entrén.


Skolgården.


Matsalen.


Biblioteket.

Nyheter

Det finns inga nyheter.
Sidan uppdaterad: 2022-11-23