Mörmoskogens förskola

Den 17 februari tog kommunfullmäktige i Hammarö kommun beslut om att bygga en ny förskola på mörmoområdet med plats för 180 barn. Byggstarten planeras till augusti 2020 och i slutet av 2021 ska den nya förskolan vara klar.

Mörmoskogens förskola.
Vy över Mörmoskogens förskola. Foto från den 29 juni 2021.

Tidsplan för byggprocessen

I juni så startade markarbetet och i slutet av augusti så beräknas de första spadtagen att tas för Mörmoskogens förskola. Den nya förskolan beräknas bli färdig i slutet av 2021 och verksamhet kommer efter det att kunna flytta in.

Så här kommer den nya förskolan att bli

Förskolan kommer att byggas liknande Annebergs förskola som också byggs just nu.

Förskolan kommer bestå av tre sammankopplade huskroppar i två plan med fyra avdelningar i varje huskropp. Detta ger möjlighet till bättre samverkan mellan avdelningarna, där man delar kök och aktivitetstorg. I varje flygel finns två förskolegrupper/avdelningar per plan som samarbetar tillsammans 
Förskolan ska vara trygg, stimulerande och utmanande för alla åldrar. Den fungerar för både mindre och större grupper och kombinerar avskilda och lugna miljöer med generösa gemensamhetsytor. Här finns något för alla.

Förskolan är utformad för att vara flexibel och anpassad utifrån barnens och verksamhetens behov. Det innebär bland annat:

 • En trygg bas för barnen – varje grupp har eget allrum, två rum och kapprum.
 • Varje grupp har ett eget skötrum.
 • Alla grupper har direkt anslutning mot en gemensam mittdel som främjar lek och utbyte mellan grupperna.
 • Det finns inga genomgångsrum där barnen kan bli störda mitt i leken.
 • Korta transportvägar utan trånga korridorer. Alla rum är istället lärande miljöer.
 • Flera små rum med bra översikt ger barnen möjlighet att dra sig undan och personalen en större trygghet.
 • Yngre barn finns på markplan för närheten till utemiljön utan trappor.
 • Utesov för de mindre barnen
 • Utemiljön delas in i flera trygga baser utan bakgårdar för bättre översikt
 • Den stora utegården erbjuder stor variation och möjlighet till lek, lärande och utmaningar för alla åldrar
 • Förskolebyggnaden fungerar som ett bullerskydd mot trafikerade leder vilket ger en lugnare utemiljö.
 • Trygg trafiklogistik vid hämta-lämnaormåden.
 • Varutransporter är separerade från områden där barn och personal vistas.

Filmer och bilder på Mörmoskogens förskola

Välkommen att ta del av bilder och filmer på hur den nya förskolan ska bli!

Koncept utemiljö - Naturligt utmanande miljö ger trygga och självständiga barn

Skisser

Obs! Bilderna ger en ungefärlig bild över hur förskolan kommer att bli. Detaljer kan förändras.

Förskolan och utemiljön.

Allrum.

Nyheter

Det finns inga nyheter.
Sidan uppdaterad: 2022-11-23