Annebergs förskola

Den 30 september tog kommunfullmäktige i Hammarö kommun beslut om att bygga en ny förskola på Anneberg för 180 barn. Byggstarten planeras till januari 2020 och i mars/april 2021 ska förskolan vara klar.

Annebergs förskola
Vy över Annebergs förskola. Foto från den 29 juni 2021.

Vill du ha löpande uppdateringar om Hammarös skolprojekt?

Då kan du prenumerera på nyheterna genom att registrera dig med din mailadress uppe i högra hörnet. När du gjort det kommer du alltid få den senaste informationen direkt till din inkorg. 

Tidsplan för byggprocessen

I december 2019 så startade markarbetet och den 3 februari så togs de första spadtagen för Annebergs förskola. Den nya förskolan beräknas bli färdig i maj 2021 och verksamhet kommer efter det att kunna flytta in.

Så här kommer den nya förskolan att bli

Förskolan kommer bestå av tre sammankopplade huskroppar i två plan med fyra avdelningar i varje huskropp. Detta ger möjlighet till bättre samverkan mellan avdelningarna, där man delar kök och aktivitetstorg. I varje flygel finns två förskolegrupper/avdelningar per plan som samarbetar tillsammans 
Förskolan ska vara trygg, stimulerande och utmanande för alla åldrar. Den fungerar för både mindre och större grupper och kombinerar avskilda och lugna miljöer med generösa gemensamhetsytor. Här finns något för alla.

Förskolan är utformad för att vara flexibel och anpassad utifrån barnens och verksamhetens behov. Det innebär bland annat:

 • En trygg bas för barnen – varje grupp har eget allrum, två rum och kapprum.
 • Varje grupp har ett eget skötrum.
 • Alla grupper har direkt anslutning mot en gemensam mittdel som främjar lek och utbyte mellan grupperna.
 • Det finns inga genomgångsrum där barnen kan bli störda mitt i leken.
 • Korta transportvägar utan trånga korridorer. Alla rum är istället lärande miljöer.
 • Flera små rum med bra översikt ger barnen möjlighet att dra sig undan och personalen en större trygghet.
 • Yngre barn finns på markplan för närheten till utemiljön utan trappor.
 • Utesov för de mindre barnen
 • Utemiljön delas in i flera trygga baser utan bakgårdar för bättre översikt
 • Den stora utegården erbjuder stor variation och möjlighet till lek, lärande och utmaningar för alla åldrar
 • Förskolebyggnaden fungerar som ett bullerskydd mot trafikerade leder vilket ger en lugnare utemiljö.
 • Trygg trafiklogistik vid hämta-lämnaormåden.
 • Varutransporter är separerade från områden där barn och personal vistas.

 

Filmer och bilder på Annebergs förskola

Välkommen att ta del av bilder och filmer på hur den nya förskolan ska bli!

Koncept utemiljö - Naturligt utmanande miljö ger trygga och självständiga barn

Skisser

Obs! Bilderna ger en ungefärlig bild över hur förskolan kommer att bli. Detaljer kan förändras.

Utemiljö.

Allrum.

Nyheter Annebergs förskola

Det finns inga nyheter.
Sidan uppdaterad: 2022-11-23