Lillängshamnens parkering

Den finns ett flertal olika parkeringsformer i området som är anpassade till de olika besökarna.

10 minuters parkering

10 min parkeringen finns i anslutning till båtplatserna och ska användas enbart för i och urlastning av båt.

12 timmars parkering

Parkeringen är för tillfälliga besökare i området.

7 dygns parkering

Parkeringen är tillgänglig under sommarsäsongen och finns bakom båthusen. Den är främst tänkt för besökare som behöver parkera längre tid, till exempel sommarstugeägare och båtägare som åker ut med sin båt. Besökare får självklart så kortare tid än 7 dygn.

Tips!

För den som önskar finns det nu möjlighet att lägga i båt vid Skoghalls Båtsällskap, Mörudden. För att säkerställa att det är bemannat för öppning av bommen ta kontakt med hamnchefen Thorsten Born på tel. 070-8140497 innan och vid andra frågor ta kontakt via mailadressen skoghalls.batsallskap@outlook.com eller via ordförande Kicki Palm tel.070-3802303

Båttrailer kan sedan ställas utanför området vid den asfalterade parkeringen.

Sidan uppdaterad: 2022-04-11