Lillängshamnens parkering

Den finns ett flertal olika parkeringsformer i området som är anpassade till de olika besökarna.

10 minuters parkering

10 min parkeringen finns i anslutning till båtplatserna och ska användas enbart för i och urlastning av båt.

12 timmars parkering

Parkeringen är för tillfälliga besökare i området.

7 dygns parkering

Parkeringen är tillgänglig under sommarsäsongen och finns bakom båthusen. Den är främst tänkt för besökare som behöver parkera längre tid, till exempel sommarstugeägare och båtägare som åker ut med sin båt. Besökare får självklart så kortare tid än 7 dygn.
Obs! Du som kommer med båttrailer och bil kan parkera här och ställa båttrailern ovanför parkeringen (mot skogen).

 

Sidan uppdaterad: 2022-06-29