Digitala lunchträffar för föreningslivet

12 oktober 2022

I höst startar fritidsenheten upp digitala lunchträffar som riktar sig till föreningsrepresentanter och ledare. Men även andra som är intresserade och vill delta kan göra det. Tanken är att värna om ideellas tid och vi erbjuder därför korta utvecklingsträffar under lunchtid.

Kvinna tränar på ett utegym

Höstens program:

14/10 Information från Hammarö kommun
Kommunens föreningsbidrag och den digitala bidragsportalen.

19/10 Att driva kioskverksamhet i hallarna
Möt våra miljöinspektörer för säker livsmedelshantering och en bättre kioskverksamhet.

9/11 Fifty-fifty 
Den digitala utbildningen som inspirerar och sprider kunskap om jämställdhet inom idrotten. 
 
14/11 Ledare som lyssnar 
En digitalutbildning om psykiskhälsa för dig som leder barn och ungdomar på fritiden.

Träffarna sker mellan kl 12.15-13.00 via Teams.

Anmälan görs till sofia.carlsson@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2023-02-27