Beslut om tredje dos vaccin mot covid-19 till äldre på särskilt boende

5 oktober 2021

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att alla äldre över 80 år ska erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19. Detta har nu påskyndats eftersom effekten har visat sig avta tidigare än förväntat. Eftersom äldre på särskilt boende tillhör en riskgrupp så kommer vi att dra igång arbetet så snart som möjligt.

Spruta och vaccin.

Vi beräknar att kunna påbörja arbetet redan under denna vecka (v.40) och förväntar oss att alla ska hinna få sin tredje dos senast vecka 42.

Information har gått ut till anhörig/god man och till de boende på Djupängen och Björkhagsgården.

Sidan uppdaterad: 2021-10-04