Stängd simundervisning till och med den 14 maj

22 april 2021

Med anledning av den höga smittspridningen i länet och i vår kommun så har coronastaben i Hammarö kommun idag fattat beslut om att tillfälligt stänga simundervisningen i skolan från fredag den 23 april till och med den 14 maj.

Simskola

Simundervisningen genomförs idag i en relativt liten bassäng där det är svårt att hålla avstånd och där läraren behöver vara nära eleven. Det är också en miljö där det är svårt för läraren att bära skyddsutrustning.

Simundervisning är viktigt. Målsättningen är att simundervisningen ska öppna upp igen så fort som smittläget förbättras. Eventuellt missade simlektioner under stängningen kommer att planeras in och tas igen i höst. För den tid som eleverna skulle ha simundervisning så kommer annan undervisning att planeras in istället.

Informationsbrev skickas ut till berörda elever och vårdnadshavare av respektive rektor.

Sidan uppdaterad: 2021-04-22