Smittskydd Värmland inför lokala rekommendationer

9 juni 2021

Onsdag den 9 juni så höll Smittskydd Värmland tillsammans med Landshövdingen och Region Värmland en pressträff där man informerade om nya lokala rekommendationer från fredag den 11 juni till och med söndag den 27 juni.

Pratbubbla med bokstaven i inuti

Bakgrunden är att det under den senaste tiden har skett en kraftig ökning av covid-19, särskilt bland unga i åldern 13-19 år samt att flera fall av den indiska, mer smittsamma varianten har förekommit.

Smittskydd Värmland inför därför följande temporära lokala rekommendationer i Värmland 11-27 juni:

  • Cuper och läger, inklusive dagläger och kollo pausas till den 27 juni.
  • Enstaka matcher och tävlingar genomförs endast lokalt.
  • Deltagare från andra regioner bör undvika att delta i matcher och cuper i Värmland.
  • Träningar där deltagarna mixas i grupper ska undvikas.
  • Regler för vaccinerade kontakter ändras i Värmland: Tidigare var man vaccinerad när man tagit en dos för tre veckor sedan, men nu ska man ha tagit två doser för minst två veckor sedan för att ses som vaccinerad.
  • Föräldrar ska följa de regler som finns kring transporter och åskådare vid föreningsverksamhet.

Landshövding Georg Andrén betonar vikten av att vi alla kraftsamlar, tar vårt ansvar och hjälps åt. Han uppmanar också scouter, läger, kyrkan, och föreningar att pausa eventuell verksamhet som de har planerat.

Sidan uppdaterad: 2021-06-09