Från måndag den 26 april övergår våra högstadieskolor helt till närundervisning

23 april 2021

I dialog inom bildningsförvaltningen med skolornas rektorer, MAS och Smittskydd Värmland så har inget nytt beslut om delvis distansstudier tagits, vilket innebär att vi från nästa vecka övergår helt till närstudier vid högstadieskolorna.

Fyra kollegor står tillsammans vid ett bord och har ett möte

Om läget förändras kommer vi att agera snabbt och vidta de åtgärder som i så fall krävs.

Sidan uppdaterad: 2021-04-23