De förändrade arbetssätten inom förskola, skola och fritidshem förlängs

24 september 2021

Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten så fortsätter vi att arbeta utifrån de förändrade arbetssätteten inom förskola, skola och familjehem ytterligare en vecka och förbereder därefter för en succesiv övergång mot det normala. De förändrade arbetssätten förlängs alltså till att gälla till och med den 1 oktober.

Skolelev och lärare sitter vid skolbänken och läser

Kravet om att använda visir vid närkontakt är fortsatt borttaget sedan tidigare. Visiren finns dock kvar och kan användas vid behov om så önskas.

Syftet med de förändrade arbetssätten är att så gott det går skydda både medarbetare och barn från en smittspridning så att vi kan fortsätta hålla våra verksamheter igång och undvika nedstängning.

Arbetssätten för skolan innebär:

  • Viss utomhusundervisning kommer att ske där det är möjligt så tänk särskilt på att ha kläder efter väder.
  • Alla raster hålls utomhus.
  • En del måltider som exempelvis mellanmål ska till största del ätas utomhus.

Arbetssätten för förskolan innebär:

  • Vi kommer till största del att bedriva undervisning och verksamhet utomhus. Detta innebär att även måltider kommer att ätas utomhus i stor utsträckning.
Sidan uppdaterad: 2021-09-24