Förändrade arbetssätt med anledning av covid-19 gällande skola

16 april 2021

Med anledning av den höga smittspridningen i länet och i vår kommun så kommer vi att införa nya arbetssätt för att minska risken för smittspridning inom verksamheten.

Mellanstadieelever sitter på en bänk utanför skola

De nya arbetssätten för skolan innebär:

  • Vi minskar ner och planerar bort situationer där vi har närkontakt. Närkontakt = situationer där vi är nära en annan person inom 2 meter under minst 15 minuter.
  • I planerade situationer där närkontakt trots detta måste ske så kommer vi att bära skyddsvisir.
  • Viss utomhusundervisning kommer att ske där det är möjligt så tänk särskilt på att ha kläder efter väder.
  • Alla raster hålls utomhus.
  • En del måltider som exempelvis mellanmål kommer från och med nu att till största del ätas utomhus.

De nya arbetssätten kommer att träda i kraft snarast och pågå så länge som smittspridningen befinner sig på den höga nivå som den är idag. Vi räknar i första hand med april månad men kan förlängas en bit in i maj om situationen så kräver.

Syftet med det förändrade arbetssättet är att så gott det går skydda både medarbetare och elever från en smittspridning så att vi kan fortsätta hålla våra verksamheter igång och undvika nedstängning.

Information har skickats ut till vårdnadshavare av respektive rektor.

Sidan uppdaterad: 2021-04-16