Beslut om distansundervisning för klass 1 röd på Bärstadsskolan

7 maj 2021

Med anledning av rådande situation i klass 1 röd vid Bärstadsskolan där fall av covid-19 förekommer samt att ett antal elever och personal är hemma med symptom har förvaltningen i samråd med Smittsydd Värmland beslutat om distansundervisning. Beslutet gäller från måndag den 10 maj och till och med onsdag den 12 maj.

Exteriör Bärstadskolan

Smittskyddsläkaren rekommenderar också att fritidshemsverksamheten håller stängt för elever i 1 röd motsvarande period. Undantag gäller för elever med särskilda behov samt för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga tjänster.

Information har skickats ut av rektor till berörda.

Sidan uppdaterad: 2021-05-07