Förlängt beslut om att fortsätta arbeta enligt de nya arbetssätten inom förskola och skola/fritidshem

10 juni 2021

Med anledning av rådande omständigheter och den osäkerhet som finns kring smittspridningen i Karlstad och kranskommuner så kommer vi att fortsätta jobba enligt de nya arbetssätten inom förskola och skola/fritidshem ytterligare två veckor. Beslutet förlängs därför till och med den 24 juni.

Pratbubbla med bokstaven i inuti

Syftet med de förändrade arbetssätten är att så gott det går skydda både medarbetare, barn och elever från en smittspridning så att vi kan fortsätta hålla våra verksamheter i gång och undvika nedstängning. I och med att det är skolavslutning så gäller denna förlängning förskola och fritidshem.

Läs mer om det nya arbetssätten inom förskola via den här länken

Läs mer om det nya arbetsättet inom skola via den här länken

Sidan uppdaterad: 2021-06-10