29 september börjar en mer normal vardag - så här öppnar kommunens verksamheter succesivt upp

22 september 2021

Sedan en lång tid tillbaka har vi levt med restriktioner. Onsdagen den 29 september försvinner restriktionerna och flera verksamheter kan åter öppna upp. Här kan du läsa mer om vad som gäller för Hammarö kommun.

Två män som armbågshälsar med varandra utomhus.

Flera allmänna råd för fullvaccinerade tas bort

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden (Håll avstånd, undvik trängsel och umgås hellre utomhus om möjligt) kan tas bort för alla som är fullvaccinerade från och med den 29 september.

Däremot så kommer rådet om att stanna hemma och testa sig vid symptom att finnas kvar. Det gäller både om du är vaccinerad eller ej. Detsamma gäller rådet om att fortsätta hålla en god handhygien.

Nya allmänna råd för ovaccinerade vuxna från 18 år och uppåt

Vuxna ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram nya råd specifikt riktat till vuxna ovaccinerade.

De nya råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis ska hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

För Hammarö kommuns verksamheter kommer följande förändringar att ske:

  • Kontaktcenter öppnar åter upp för fysiska besök. Öppettider hittar du på vår webbplats.
  • Hammarö bibliotek öppnar upp för besökare och regeln om 15 min per besök tas bort.
  • Möjlighet till privata bokningar av kommunens lokaler för kalas och annat tillåts.
  • Simhallen vid Sätterstrand öppnar åter upp för aktiviteter och allmänhetens bad.
  • Ishallen öppnar åter upp för allmänhetens åkning.
  • Träffpunkter öppnar åter upp aktiviteter för senior.

Följande anpassningar kommer att finnas kvar

  • Öppna förskolan kommer fortsatt enbart att ha öppet för uteaktiviteter för barn 0-5 år samt babycafé inomhus för barn 0-10 månader.
  • Anpassningar i skolan och förskolan, bland annat gällande att vårdnadshavare hämtar och lämnar utomhus gäller fortsatt.
  • Anpassningarna gällande besök på äldreboende, bland annat gällande att boka sitt besök gäller fortsatt.

Mer detaljerad information kommer succesivt från respektive verksamhet och på hammaro.se.

Sidan uppdaterad: 2021-09-22