Vi ger tillbaka mineralerna till skogen

16 februari 2021

Närmare 15-20 hektar skogsmark på Hammarö kommer att få näring och mineraler tillbaka när kommunens entreprenör igår inledde jobbet med att sprida aska över skogen. Askan kommer att spridas över delar av Lindenäs och i början av femkilometers spåret ute på Kilenegården.

Solen skiner genom träden i skogen

Varför är askåterföring bra för skogen?

Under decennier har svavelutsläpp från industrin ökat försurningen av skogsmarken vilket lett till att träden och allt liv i naturen tagit skada. Djuren som har sitt hem i skogen drabbas hårt av föroreningar som påverkar miljöns naturliga balans och är orsakade av människan.

Under de senaste 30 åren har vi blivit mer miljömedvetna och i större utsträckning börjat använda förnybara bränslen. Men den stora användningen av bilar och den fortsatta avverkningen av skogen skapar stora hinder för naturen att återhämta sig. 

Askan återställer naturens kretslopp


Trots det finns det ett sätt som gör det möjligt att fortsätta använda skogen och den energi som den ger. Om vi bara lämnar tillbaka askan till skogsmarken får skogen tillbaka de näringsämnen som fortfarande finns kvar i askan. På så sätt bevarar vi naturens balans och sluter det ekologiska kretsloppet.

En miljömedveten kommun utifrån Agenda 2030

Utifrån Agenda 2030 FN:s globala hållbarhetsmål arbetar vi med fokus på tre mål varav ett är nummer 13 att bekämpa klimatförändringen. För oss innebär det att vårt uppdrag är att bli en klimatneutral kommun. Att återföra askan till skogsmarken på Hammarö bidrar till den naturliga balansen för skogen och är en av många handlingar som skapar ett mer miljömedvetet Hammarö.

Sidan uppdaterad: 2021-02-16