Sandblottan ger vildbin nya boplatser

9 september 2022

Den ser nästan ut som en stor sandlåda och ligger belägen vid Nolgårdsrondellen. Syftet med sandbädden, eller sandblottan är att hjälpa vildbin skapa nya hem och är en del av kommunens arbete med att gynna biologisk mångfald.

Sandbädd på en ängsyta. I bakgrunden syns husvagnar och flaggor mot blå himmel.
Sandblottan vid Nolgårdsrondellen.

- Vi har gjort en sandblotta för att skapa boplatser åt vildbin som bygger sina bon i sand, förklarar Jenny Högberg på parkenheten.

Området som sandblottan ligger på har rätt läge och är en av kommunens ängsytor. Sanden är återvunnen sandlådesand från den nedlagda Tallvägens förskola.

- Sanden var inte bra nog för att fylla på i andra sandlådor, men perfekt att använda till en sandblotta, berättar Jenny.

Bin har redan flyttat in 

Projektet har redan visat sig lyckat då Jenny sett bohålor i sanden och hon hoppas många vildbin hittar sitt framtida hem här. Jenny vill även poängtera att sandblottan inte ska förväxlas med ett jordgetingbo.

- Jordgetingar väljer inte sandblottor som hem. Det är ingen egen art, utan vanliga getingar som väljer att bygga sina bon under mark.

Lyckat grepp med återanvändning av sand

Att återanvända sand, som är ett ändligt material, hoppas kommunen kunna göra i fortsättningen också.

- Hittar vi fler lämpliga platser så är konceptet att återanvända sand en bra lösning för att gynna biologisk mångfald och våra pollinatörer, avrundar Jenny.

Läs mer om vildbin och sandbäddar på Naturskyddsföreningens webbplats.

 

Sidan uppdaterad: 2022-09-09