Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har

20 maj 2021

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. För att ändra vår inställning till det självklara och inse vattnets värde går vi med Karlstads kommun, Sveriges VA-aktörer och ett hundratal kommuner ute i landet samman i en nationell kampanj för hållbar vattenanvändning.

Kampanj - Svenskt vatten. Vy över vattenlandskap.
Foto: Anatoliy Gromov

Vad kan du göra för skillnad?

Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch i stället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Lyxen att ha rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen

Med smart vattenanvändning och goda vattenvanor räcker vårt gemensamma och värdefulla vatten längre. I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Det finns en mängd olika sätt som du kan minska din vattenförbrukning på. Genom små insatser kan du spara såväl vatten som pengar.

De varmaste dagarna är de mest utsatta i vår kommun

Det var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. Sedan dess har flera kommuner, däribland även Hammarö, periodvis haft problem med vattenbrist eller att maxkapaciteten på vattenverken nåtts när invånarna vattnat gräsmattor och fyllt pooler vid samma tillfälle under de varmaste dagarna på året.

Vatten är liv 

Det finns flera skäl till att spara vatten. Klimatförändringar och en stigande befolkningsökning tillsammans med nationella och globala krav gör att vi måste lära oss att ta hand om vattnet och leva mer hållbart. Utifrån Agenda 2030 vill vi tillsammans skapa en förändring och ett nytt tankesätt kring vår viktigaste naturresurs.

Bli vattensmart

Tips på hur du enkelt kan spara vatten i vardagen.

  • Spolar du en stund för att få kallt vatten att dricka? Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola länge varje gång du vill ha ett glas kallt vatten.

  • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna och rakar dig. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas 18 liter vatten.

  • Diska och tvätta med fulla maskiner. Undvik att diska för hand och att skölja disken under rinnande kran.

  • Duscha kortare. Om du minskar duschtiden med 5 minuter kan du spara 60 liter.

  • Undvik att bada badkar. Det går åt 150-200 liter för att fylla ett badkar. Det är mer än vad de flesta i Sverige använder per dygn. Ta en snabb dusch istället.

Här hittar du fler tips om hur du enkelt kan spara vatten i vardagen.

Sidan uppdaterad: 2021-05-20