Högstubbar ger hem åt småkryp

7 januari 2022

Vet du vad en högstubbe är? Till en början kanske du bara ser ett träd som fått grenarna fällda men sanningen är att i en högstubbe gömmer sig massor av småkryp som tack vare att trädet kapats eller brutits av har fått sig ett nytt hem. 

Högstubbe
Foto: En hästkastanj på Mörmo gård som blivit en högstubbe och på så sätt ger liv åt smykryp.

Naturens egna flerfamiljshus

I levande och döda träd lever organismer som till exempel bakterier, lavar, svampar, insekter och fåglar. Många av dom får allt svårare att hitta den miljö de behöver för att överleva.

Parkenheten har sett till att två högstubbar gjort det möjligt för småkryp att få ett hem genom att göra om två träd till högstubbar i kommunen. Ett av träden är en gammal oxel i Skoghallsparken som fått sin krona kapad och det andra trädet är en hästkastanj som du hittar framför huvudbyggnaden på Mörmo gård. Båda träden började bli alltför svaga och sjuka vilket innebär att de hade behövts fällas av säkerhetsskäl men har istället kunnat göras om till högstubbar och därmed bidra till att ge liv åt småkrypen.

Högstubbarna kommer ytterligare en tid skapa förutsättningar till en rikare biologisk mångfald och hjälpa småkrypen som har fått det allt svårare att hitta den miljö de behöver för att överleva i naturen.

Sidan uppdaterad: 2022-01-07