Hammarö kommun köper delar av Gunnarskärsgården

27 november 2023

Idag beslutade kommunfullmäktige att köpa delar av Gunnarskärsgården, som idag ägs av Hammaröbostäder. I beslutet fastställdes även att serviceförvaltningen tilldelas medel till en fortsatt förstudie av lokalerna och kommunens verksamhetsbehov.

Flygfoto över byggnader, med inritade bokstäver.
Foto: Fastigheten Gunnarskärsgården, där Hammarö kommun köper byggnaderna A och B och Hammaröbostäder behåller byggnad C.

Beslutet innebär att fastigheten Gunnarskärsgården 1:509 styckas av, där Hammarö kommun köper byggnaderna A och B för den egna verksamheten och Hammaröbostäder behåller den östra byggnaden C för nya bostäder.

- Det är främst socialnämndens utökade behov av lokaler som ligger bakom beslutet, säger Solweig Gard, kommunstyrelsens ordförande.

Socialnämnden ser bland annat över möjligheterna för att verksamheter inom LSS och hemtjänst skulle kunna flytta in i delar av byggnaderna.

Flyktingboende avvecklas

Sedan 2022 används delar av Gunnarskärsgården som flyktingboende för skyddsbehövande flyktingar från Ukraina. Den verksamheten kommer att avvecklas till årsskiftet då de boende flyttar till egna lägenheter.

Sidan uppdaterad: 2023-11-27